Centrum voľného času, Nové Mesto nad Váhom

Centrum voľného času, Nové Mesto nad Váhom

Štúrova 31
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36129488

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Nové Mesto nad Váhom

 

ÚVOD

 

Centrum voľného času /CVČ/ je výchovno vzdelávacie zariadenie s celoročnou
prevádzkou poskytujúce deťom, mládeži i dospelým možnosť rozvíjať svoje
schopnosti, vedomosti, zručnosti a záujmy v záujmových krúžkoch.

Naša činnosť vychádza z prirodzeného záujmu detí, tradícií CVČ, tradicií
regiónu, sviatkov. Je sústredená na záujmové krúžky, príležitostné aktivity,
súťaže a olympiády a prázdninovú činnosť.
Všetku činnosť, každé výchovné pôsobenie je zamerané na zdôrazňovanie
princípov znášanlivosti, tolerancie, tvorivosti a prevencie pred všetkými
negatívnymi javmi.

 


S kým môžete prísť do kontaktu?

 

032 / 771 24 20

mailová adresa:cvc@cvcnovemesto.sk


Kde nás nájdete?

Zobrazit